A lap automatikus fordítás segítségével egy online eszköz.
Kérem, segítsen javítása a fordítást egyszerűen írja meg javaslatát az az oldal alján. Köszönjük!

Hogyan kell imádkozni a Biblia szerint

Hogyan kell imádkozni a Biblia szerint

Ez az ima is rendelkezésre áll ezeken a nyelveken: Angol - Spanyol.

Azt akarjuk, hogy kommunikálni Istennel. Szeretnénk kifejezni a szükségleteit és érzéseit. És szeretnénk hallani a választ.

A Bibliát írták az ő prófétái és a tanúk. Nézzük tanulmányozza azt, hogy megtanulják, hogyan kell kommunikálni Istennel.

Ez az ősi könyvet fog minket a 21. században. Ez a tudás segít bennünket, hogy imádkozzunk, és érintse meg a szíve a Mennyei Atya.

Úgy döntöttem, hogy csoportot ezen az az ikonikus bibliaversekkel kapcsolatos imát. Beírtam vastag betűkkel az összes kifejezéseket és szavakat, amelyek kulcsfontosságúak tudni, hogyan kell imádkozni.

Olvassa el minden mondata gondosan különös figyelmet fordítva a kiemelt szavak. Ha egyszer megérted, egyszerűen alkalmazza a tanácsot, hogy a imát. Tedd meg egyszerre. Nem hiszem, túl sokat róla. Csinálni, mint egy gyerek, teljes hittel.

Most készülj, hogy elérje az Isten trónja!

Tanuljunk most, hogyan kell imádkozni a Biblia szerint. Itt az első vers ...


Mindazt, amit imádságotokban hittel kértek, meg fogjátok kapni - Máté 21:22


Ezért mondom nektek: amikor imádságban kértek valamit, higgyétek, hogy az már a tiétek, és akkor valóban meg is fogjátok kapni! - Márk 11:24

Jézus ezt felelte: „Így imádkozzatok:
Atyánk, legyen megszentelve a neved!
Jöjjön el királyi uralmad,
A mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma!
Bocsásd meg bűneinket, ahogyan mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek!
Ne engedd, hogy kísértésekkel próbára tegyenek bennünket!” - Lukács 11:2-4


Mindannyian együtt voltak, állandóan és egy szívvel-lélekkel imádkoztak. Asszonyok is voltak velük — többek között Jézus anyja, Mária — meg Jézus testvérei is - Apostolok 1:14


Ezek kitartóan foglalkoztak az apostolok tanításával, részt vettek a közösségben és a kenyér megtörésében, és együtt imádkoztak - Apostolok 2:42


A tanítványok, miután meghallgatták őket, egy szívvel-lélekkel kiáltottak Istenhez, és így imádkoztak: „Urunk, te teremtetted a Mennyet, a Földet, a tengert, és mindent, ami bennük van - Apostolok 4:24


A reménység töltsön be örömmel! Legyetek türelmesek és kitartók, ha nehézségek vesznek körül! Állandóan imádkozzatok! - Rómaiakhoz 12:12


Ebből következik, hogy aki a nyelveken szólás ajándékát használja, imádkozzon érte, hogy meg is tudja magyarázni, amit mondott! - 1 Korintusi 14:13


Minden helyzetben imádkozzatok és könyörögjetek a Szent Szellem által. Erre mindig legyetek készen, maradjatok éberek, tartsatok ki az imádkozásban, és járjatok közben Isten embereiért és népéért! - Efézusiakhoz 6:18


Semmi felől ne aggódjatok! Bármilyen helyzetben vagytok is, imádkozzatok! Hálaadással kérjétek Istentől, amire szükségetek van! - Filippiekhez 4:6


Az az özvegyasszony, aki teljesen egyedül él, Isten gondviselésére bízza magát. Az ilyen özvegy éjjel-nappal kitartóan imádkozik és könyörög Istenhez - 1 Timóteushoz 5:5


Amikor Jézus testben élt itt a Földön, hangos kiáltásokkal, könnyhullatással imádkozott, sőt könyörgött az Atya-Istenhez, aki képes őt magszabadítani a halál hatalmából. Jézus tisztelettel és valódi istenfélelemmel közeledett az Atyához, aki teljesítette a kérését - Zsidókhoz 5:7


Viszont aki kér tőle valamit, az bizalommal kérjen, ne kételkedve! Aki kételkedik, hasonlít a tenger hullámaihoz, amelyeket a szél ide-oda dobál. Az ilyen ember ne is remélje, hogy megkapja, amit az Úrtól kér - Jakab 1:6-7


Ugyanígy, férjek, ti is megértően bánjatok a feleségetekkel! Úgy tiszteljétek őket, mint a gyengébbeket illik! De tiszteljétek őket úgy is, mint akikkel együtt kaptátok az örök élet kegyelmét! Így bánjatok velük! Ellenkező esetben hiába imádkoztok, nem lesz semmi eredménye! - 1 Péter 3:7


Szeretné, hogy mondjanak más bibliaversekkel közé itt? Kérjük, ezt a megjegyzést falak alján található az oldalon. Köszönjük!

_________________________________________

Köszönöm, hogy elolvasta ezt a blogot "Hogyan kell imádkozni a Biblia szerint"!

Most hívjuk meg, hogy egy másik ima. Ez a legfontosabb az ima.
Ez az ima előnyös a örökkévalóságnak.

Kérjük, kövesse ezt a linket:

Ima az üdvösség

_________________________________________

Hogyan kell imádkozni a Biblia szerint; mit gondol ez a blog?

Kérjük, hagyja meg észrevételeit az alábbiakban.

Köszönjük!Biblia - Képek: Hogyan kell imádkozni